Tarihimizin ve medeniyetimizin hülasası olan ‘’Dünya Başkenti İstanbul’umuzun’’ merkezi konumunda bulunan SURİÇİ’nde, mukim, akil, arif  ve münevverlerimiz 1959 yılında bir araya gelerek Tufan KARABAY öncülüğünde Fena İhtiyatlarla Mücadele Derneğini kurdular. Bu oluşum aracılığıyla gençlere faydalı bilgiler verilmesi,  onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, bilgili iyi bir insan, iyi bir vatandaş, olma bilincine sahip ve  İstanbullu olma amacına  yönelik çalışmalar yapma hedefine yöneldiler.

Suya atılan  taşın oluşturduğu halkalar misali çalışmalar,   güzel sonuçlar vermeye başlamış olup lokallere sığmayan bu etkinlik önce ‘’Şehremini Toplantıları’’ adı altında bir dizi organizasyona konu olurken bir süre sonra daha organize ve koordine bir mahiyette konferans salonları toplantılarına dönüşmüştür. Bu dönüşüm kendisini Suriçi Grubu olarak adlandırmıştır.

Bu toplantılardan müstefit olan her kulvar ve her kademedeki insanımız ‘’köklü mazide bir atiyiz’’ anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir