Köşe Yazıları

Anadolu’nun Kadim Kodları

2000’li yılların başlarına kadar, bir kısmı kendilerini modern, dinle pek de alakalı saymadıklarını ifade etseler de, Hıristiyanlar dünya nüfusundaki ağırlıklarına bağlı olarak, dünyadaki önemli şirket, holding, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerde üst düzey yönetici olarak ciddi bir ağırlığa sahiplerdi.

2000’li yıllarla birlikte, uluslararası araştırmalar İslam dinine ve Hindu dinine bağlı olduğunu ifade eden dünya vatandaşı sayısında önemli bir sıçrama olduğunu göstermeye başladı. Bugün 2.2 ile 2.3 milyar düzeyinde Hıristiyan’a karşılık, 1.8 ile 1.9 milyar arası olduğu ifade edilen Müslüman nüfus var dünyada. 2050 yılında ise, Müslüman ve Hıristiyan nüfusun 2.8 milyar düzeyinde birbirlerine tümüyle yaklaşacakları öngörülüyor.

Bunun anlamı her iki dinin mensuplarının küresel nüfusunun yüzde 30’ar oranındaki bölümüne karşılık gelecek olmaları.

Comment here